Kritéria potrebné pre účasť na skúškach technickej vyspelosti

Jedná sa o minimálne kritéria ktoré je nutné splniť.

STV- Skúška technickej vyspelostiMinimálna doba medzi STV v mesiacochMinimálny počet absolvovaných seminárov SAA za rokMinimálny počet absolvovaných tréningov
6. kyu5035
5. kyu6145
4. kyu7155
3. kyu8295
2. kyu92115
1. kyu103145
1. DAN123185
2. DAN363450
3. DAN483650

Samozrejme je potrebné ovládať skúšobný poriadok pre daný STV a prácu so zbraňami ako aj HOJO. 

V prípade že nemáte uhradený asociačný polpatok nie je možné sa zúčastniť skúšok na STV kyu alebo DAN.
Je potrebné pravidelne navštevovať tréningy aby ste splnili minimálne kritéria pre účasť na skúškach.

Cenník skúšky STV

6. kyu – 15 €
5. kyu – 15 €
4. kyu – 25 €
3. kyu – 25 €
2. kyu – 35 €
1. kyu – 35 €

Cenník skúšky DAN

1. DAN – 20 800 JPY
2. DAN – 19 500 JPY
3. DAN – 26 000 JPY
4. DAN – 32 500 JPY
5. DAN – 91 000 JPY
6. DAN – 104 000 JPY

Preklad »