Zbrane používané v aikido

BOKKEN

BOKKEN je drevenou náhradou meča, presnejšie povedané bojového meča katany. Bokken je rovnakej dĺžky ako meč a už v samurajských dobách slúžil k nácviku ken – jutsu. V Aikido sa s bokkenom prevažne cvičí „suburi“ čo sú seky v premiestnení slúžiace pre pochopenie základných princípov, ďalej potom AIKIKEN, čo sú techniky Aikido s bokkenem a následne techniky ken – jutsu ako komplex boja s mečom.

bokken1
katana1

JO

JO je ďalšia zbraň ktorú Ó – sensei zaradil do programu výuky Aikido. Je to asi 130 cm dlhá tyč z tvrdého dreva. Cvičí sa s ňou AIKI – JO, čo je princíp AIKI v aplikácii s touto tyčou a techniky JO – DO čo je celý komplex užívania tejto zbrane proti ozbrojeným a neozbrojeným útočníkom. Jo bola jednou zo zbraní, ktorá sa dala úspešne použíť proti útočníkom s katanou.

jo1

TANTO

Z hľadiska princípu je tanto poslednou zbraňou požívanou v Aikido. Tanto bol nôž samuraja, ktorý nosil stále so sebou. Pri samurajských súbojoch sa následne stalo, že bol použitý práve tento nôž pri zasiahnutí útočníka a tak vznikly rôzne formy obrany proti tanto. Pri Aikido sa taktiež používa drevená náhrada a cvičí sa prevažne obrana proti ozbrojenému útočníkovi a skupine útočníkov.

tanto1

Tieto tri zbrane tvoria celkový repertoár systému aikido z hladiska princípu obrany proti nim aj princípu obrany ich prostredníctvom.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...