Kritéria potrebné pre účasť na skúškach technickej vyspelosti

jedná sa o minimálne kritéria ktoré je nutné splniť.

STV- Skúška technickej vyspelosti Minimálna doba medzi STV v mesiacoch Minimálny počet absolvovaných seminárov SAA za rok Minimálny počet absolvovaných tréningov
6. kyu 5 0 35
5. kyu 6 1 45
4. kyu 7 1 55
3. kyu 8 2 95
2. kyu 9 2 115
1. kyu 10 3 145
1. DAN 12 3 185
2. DAN 36 3 450
3. DAN 48 3 650

Samozrejme je potrebné ovládať skúšobný poriadok pre daný STV a prácu so zbraňami ako aj HOJO.

Cenník skúšky STV

6. kyu – 5 €
5. kyu – 10 €
4. kyu – 15 €
3. kyu – 20 €
2. kyu – 25 €
1. kyu – 30 €

Cenník skúšky DAN

1. DAN – 12 000 JPY
2. DAN – 11 000 JPY
3. DAN – 16 000 JPY
4. DAN – 21 000 JPY

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...