Cenník cvičenia

Platba SAA

celoročná platba (asociačné) – 20 euro
platba od 1.augusta roku – 8 euro
v prípade že nemáte uhradený asociačný polpatok nie je možné sa zúčastniť skúšok na STV kyu alebo DAN.

Platba Aikido Dojo Ružomberok

mesačná platba dospelý – 20 euro
mesačná platba deti – 20 euro

je potrebné pravidelne navštevovať tréningy aby ste splnili minimálne kritéria pre účasť na skúškach.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...