IKEDA MASATOMI
7. Dan Aikikai, Shihan
Technický riaditeľ SAA 1995 – 2002. Od r. 2002 – čestný technický riaditeľ.
1940 – 2021

IKEDA MASATOMI

Technickým riaditeľom SAA bol v roku 1995 ustanovený pán Masatomi Ikeda, japonský šihan žijúci v Európe.
Sensei Ikeda sa narodil 8.4.1940 v Tokiu. Vyštudoval športovú univerzitu (Physical Education, Nihon Taiku University, Tokio) a aikido cvičí od roku 1958 pod vedením priameho žiaka Morihea Ueshibu šihana Hiroši Tadu (9. dan Aikikai). V tomto umení je od roku 1989 nositeľom stupňa 7. dan Aikikai (ale taktiež 5. dan sumo, 4. dan judo).

Aikido vyučoval postupne v Taliansku (1965-1970), v Japonsku (1971 – 1977) a vo Švajčiarsku, kde od roku 1977 viedol z poverenia Hombu Dojo Tokio švajčiarsku organizáciu Aikikai (ACSA) a svoje dojo Aikido Ikeda Dojo v Curichu. Okrem toho vyučoval HOJO (hodžo), unikátnu a mimo Japonsko málo známu tradičnú disciplínu pochádzajúcu zo šermiarskej školy Kashima Shinden Jiki Shinkage Ryu zo 14. storočia. Na Slovensku sa  táto disciplína cvičí od roku 1995, kedy v Belušských Slatinách v prírodnom teréne sme mohli prvý krát vidieť ako fungujú jin jang energie v podaní nášho majstra. Podľa neoverených informácií sú dnes v Japonsku dve školy hojo, v ktorých cvičí asi 100 žiakov.

V Európe sa hojo cvičí od osemdesiatich rokov pravidelne. Niektoré kluby ACSA (Basel, Curich, Neuchatel, Wintertur…) usporadúvajú aj výukové stáže tejto prastarej (korjú) šermiarskej školy. Ďalej usporadúval stáže genkikai zamerané na zdravotný systém vychádzajúci z aikido a západných a východných zdravotných systémov. K vedeniu seminárov aikido a prezentácii svojho výukového systému bol pozývaný po celej Európe (m.i. Španielsko, Švédsko, Fínsko, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Juhoslávia, Rusko, USA) a pri pravidelných návštevách vyučoval aj v Japonsku. Bol rešpektovaný ako výnimočná osobnosť medzi šihanmi pôsobiacimi v Európe a cez svoju mladosť bol spoločne s H. Isoyamom (9. dan Aikikai)
jedným z dvoch poradcov IAF (International Aikido Federation).

Sensei Masatomi Ikeda bol až do svojej náhlej choroby technickým riaditeľom SAA, kedy v roku 2003 bol nútený náhle zo svojich funkcií a aktivít odstúpiť. Jeho funkcia technického riaditeľa SAA mu od tejto doby bola ustanovená ako čestná a doživotná. Po odstúpení technického riaditeľa SAA p. Ikedu prevzal všetky jeho funkcie p. Michele Quaranta 6. dan Aikikai, technický asistent p. Ikedu a technická komisia SA