Kritéria potrebné pre účasť na skúškach technickej vyspelosti

Minimálne kritéria ktoré je nutné splniť.

 

STV- Skúška technickej vyspelosti

Minimálna doba medzi STV v mesiacoch Minimálny počet absolvovaných seminárov SAA za rok Minimálny počet absolvovaných tréningov
6. kyu 5 0 35
5. kyu 6 1 45
4. kyu 7 1 55
3. kyu 8 2 95
2. kyu 9 2 115
1. kyu 10 3 145
1. DAN 12 3 185
2. DAN 36 3 450
3. DAN 48 3 650

 

Samozrejme je potrebné ovládať skúšobný poriadok pre daný STV a prácu so zbraňami ako aj HOJO.

V prípade že nemáte uhradený asociačný polpatok nie je možné sa zúčastniť skúšok na STV kyu alebo DAN.
Je potrebné pravidelne navštevovať tréningy aby ste splnili minimálne kritéria pre účasť na skúškach.

Cenník skúšky STV

 

6. kyu – 15 €

5. kyu – 15 €

4. kyu – 25 €

3. kyu – 25 €

2. kyu – 35 €

1. kyu – 35 €

Cenník skúšky DAN

 

1.DAN 20 800,- JPY

3.DAN 26 000,- JPY

5.DAN 91 000,- JPY

2.DAN 19 500,- JPY

4.DAN 32 500,- JPY

6.DAN 104 000,- JPY