QUARANTA MICHELE

Michele Quaranta, 6.dan Aikikai, sa narodil 24. decembra 1953 v Taliansku, v malom mestečku Forlimpopoli, ležiacom medzi známymi mestami Bologna a Rimini. Asi v šiestich rokoch odišiel so svojou rodinou do Francúzska, kde vyštudoval strednú technickú školu. Neskôr začal žíť a pracovať vo Švajčiarsku v meste Basel, kde pôsobí až do súčastnosti.

Aikido začal Michele Quaranta cvičiť v roku 1972 v dojo Aikikai Basel pod vedením svojho prvého učiteľa sensei Wernera Hintermana. Ten ho významne ovplyvnil hlavne v oblasti filozofie. V tejto dobe navštevoval M. Quaranta stáže ďalších významných majstrov (Tamura sensei, Tada sensei), ktorí chodili aikido pravidelne učiť do Švajčiarska.

V roku 1977 sa po prvýkrát stretol s Masatomi Ikeda sensei a v roku 1985 sa stal jeho priamym žiakom. Jemu ďakuje za rozvoj svojej technickej a teoretickej stránky aikido. Ako asistent a osobný uke s ním cestoval na stáže, ktoré, Ikeda sensei viedol nielen vo Švajčiarsku, ale prakticky po celej Európe; v Rusku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Anglicku a inde.

Na začiatku 90. rokov Ikeda sensei zveril M. Quarantovi zodpovednosť za technický rozvoj svojho systému vyučovania Aikido tiež v ďalších krajinách, kam už sám nemohol tak často cestovať osobne. Jednalo sa hlavne o krajiny strednej a východnej Európy. K jeho povinnostiam tak pribudlo Slovensko, Chorvátsko, krajiny bývalej Juhoslávie – Srbsko a Čierna Hora a neskôr aj Poľsko.

V súčasnosti je M. Quaranta technickým riaditeľom Slovenskej Aikido Asociácie a Chorvátskej Asociácie Aikido, členom technickej komisie Aikido Federácie Srbsko a Čierna Hora a vedie jednu časť Poľskej Federácie Aikido. Vo Švajčiarsku vedie dve školy Aikido v Basel a v Neuchatel a je členom technickej komisie Švajčiarskej Asociácie Aikido (ACSA). M. Quaranta hovorí taliansky, francúzsky, nemecky, španielsky a anglicky. Jeho veľkými životnými koníčkami sú futbal, ktorému sa venoval veľa rokov ako profesionálny hráč a tréner, a hudba (rock, funky, jazz, blues, regge a klasika)

QUARANTA MICHELE
7. Dan Aikikai, Shihan
Technický riaditeľ SAA 2002 – 2022.
nar. 1953