SKÚŠKY

TABUĽKA KRITÉRIÍ

Jedná sa o minimálne kritéria ktoré je nutné splniť.

STV- Skúška
technickej
vyspelosti
Minimálna doba
medzi STV v
mesiacoch
Minimálny počet
absolvovaných
tréningov
Minimálny
počet
tréningov za týždeň
Minimálny počet
absolvovaných seminárov
SAA za rok
12.-7. kyu 5 40 2 1
6.kyu 5 40 2 1
5.kyu 6 50 2 1
4.kyu 7 60 2 1
3.kyu 8 100 3 2
2.kyu 9 110 3 2
1.kyu 10 160 4 3
1.Dan 12 200 4 3
2.Dan 36 500 4 3
3.Dan 48 700 4 3

Samozrejme je potrebné ovládať skúšobný poriadok pre daný STV a prácu so zbraňami ako aj HOJO.
V prípade že nemáte uhradený asociačný polpatok nie je možné sa zúčastniť skúšok na STV kyu alebo DAN.
Je potrebné pravidelne navštevovať tréningy aby ste splnili minimálne kritéria pre účasť na skúškach.

Cenník skúšky STV

6.kyu 15€
4.kyu 25€
2.kyu 35€
5.kyu 15€
3.kyu 25€
1.kyu 35€

Cenník skúšky DAN

1.DAN  20 800,- JPY
3.DAN  26 000,- JPY
5.DAN  91 000,- JPY
2.DAN  19 500,- JPY
4.DAN  32 500,- JPY
6.DAN 104 000,- JPY

v prípade že nemáte uhradený asociačný polpatok nie je možné sa zúčastniť skúšok na STV kyu alebo DAN.
Je potrebné pravidelne navštevovať tréningy aby ste splnili minimálne kritéria pre účasť na skúškach.